Licencje

Wszystkie prezentowane zdjęcia (chyba, że zaznaczono inaczej) w domenie www.naszcalyswiat.pl chronione są prawem autorskim w Polsce i innych krajach. Zdjęcia znajdujące się na niniejszej stronie oraz na stronie Picasa (lub w nowej wersji Google+) udostępniane są na licencji CC-BY-NC-ND.
Oznacza to, że zezwalamy na wykorzystanie zdjęć jedynie dla użytku niekomercyjnego, bez utworów zależnych oraz przy uznaniu autorstwa zdjęcia.
Link do licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
W szczególnych przypadkach, możemy udzielić odrębnych praw do utworów, po uprzednim kontakcie.

Wszystkie prezentowane teksty w domenie www.naszcalyswiat.pl chronione sa prawem autorskim w Polsce i innych krajach.
Dla tekstów umieszczonych na stronie i na stronach pochodnych wszystkie prawa są zastrzeżone.
W szczególnych przypadkach, możemy udzielić odrębnych praw do utworów, po uprzednim kontakcie.
Udzielenie licencji osobnym podmiotom i/lub udostępnienie treści w innych serwisach nie przenosi nie praw autorskich.

Sprzedaż niniejszych utworów, publikowanie ich, udzielanie licencji lub jakakolwiek dystrybucja fragmentu lub całości jest, bez zgody autora treści, zabroniona.

Na stronie w domenie www.naszcalyswiat.pl wykorzystano mapy “Google Maps API v3” stworzone przez firmę Google Inc. z siedzibą w Mountain View, California, USA.
Warunki korzystania oparto na licenji jaką udzieliła firma Google Inc. Warunki licencji oraz korzystania z map dostepne są na stronie: http://www.google.com/intl/pl-PL_US/help/terms_maps.html

Dodaj komentarz